Denna webbsida använder Google Translate för att översätta sidans innehåll automatiskt till olika språk. Översättningen inte alltid helt korrekt, men om man är medveten om detta man man ändå skapa sig en relativt god förståelse av innehållet. Google Translate blir allt bättre på att översätta texter i realtid mellan olika språk, och det blir intressant att se hur denna teknik utvecklas i kommande tider. Framöver kan vi komma att översätta texterna till andra språk manuellt, men sidan är ännu under utveckling och texterna förändras ofta, därför avvaktar vi tills vi funnit en relativt permanent struktur, och den automatiska översättningen får duga tills vidare.

Välj språk

Nyhetsbrev