Eviga Akademin som är en idéell utbildningsverksamhet som anordnar studiecirklar, kurser och evenemang med utgångspunkt från det andligt vetenskapliga verket Tredje testamentet, författat av den danske visionären Martinus (1890-1981). Jag som startat Eviga Akademin och denna sida heter Daniel Lundberg och samarbetar med NBV här i Västerås. 

Syftet är att göra verket mer lättillgängligt för en större krets och ge de intresserade möjlighet att fördjupa sig i verket. En framtida målsättning är även att erbjuda en mötesplats och social gemenskap för de som intresserar sig för en andlig världbild.

Namnet Eviga Akademin är inspirerat av antikens filosofiskolor, som t.ex. Platons och Aristoteles akademi. Dessa existerade i århundraden efter filosofernas död, och arvet efter dem har influerat den västerländska kulturen under årtusenden. Tanken är att arvet efter Martinus ska kunna leva kvar på liknande sätt, och uppfylla sitt yttersta syfte, att skapa en humanare och fredligare värld. 

(Bild: Platon i sin akademi, teckning efter målning av Carl Johan Wahlbom (ur Svenska Familj-Journalen). Från wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Platon )

Välj språk

Nyhetsbrev