Vi testar ett nytt format för studiecirkel med den nya ”rum-funktionen”, Messenger Rooms (videokonferens) i denna facebookgrupp. Man kan ansluta via Facebook messenger på mobilen eller direkt via webläsaren här i gruppen. Tanken är att ett gäng träffas regelbundet, som en vanlig studiecirkel, och samtalar kring en bok, men att även andra gruppmedlemmar kan ansluta spontant när de vill.

Info

Tid: Onsdagar kl. 19.30
Bok: Den intellektualiserade kristendomen
Läs: Prologen, ca 10 sidor.

Mötesrutin

Vi startar med en stunds fritt samtal tills alla anslutit och vi känner oss redo att köra igång. Därefter tar vi en runda så att alla får reflektera och ställa frågor kring texten. Man kan också läsa upp något stycke man vill lyfta fram till diskussion. Jag förbereder även inläsningsfrågor som vi kan gå igenom och reflektera kring.

Vi läser ca 5-10 sidor inför varje träff, som underlag för samtalet. En fördel är om deltagarna antecknar frågor och reflektioner under läsningen, som kan tas upp på mötet.

Alla medlemmar i denna facebookgrupp är välkomna att deltaga på mötena, men det kan som mest vara 50 deltagare samtidigt.

Facebookgrupp

Gå med i facebookgruppen ”Tredje testamentet av Martinus” för att delta i den digitala studiecirkeln. https://www.facebook.com/groups/tredjetestamentet?locale=sv_SE

Välkommen!

Välj språk

Nyhetsbrev