Det finns många filmer om Martinus verk på nätet, och här är några som jag tycker är särskilt värda att lyfta fram.

Den Livsförändrande Kosmologin, en välgjord film om Martinus världsbild:

Fredriksbergs lokal-TV i Köpenhamn har gjort ett reportage om Martinus Institut:

Martinus Cosmology – An introduction, en kortfilm om Martinus och världsbilden (Engelska):

Ole Therkelsen – Martinus och Det Tredie testamente (Danska):

Martinus: Människan och världsbilden, en äldre film som även visats på SVT på 80-talet (Svenska)

Kjell Höglund presenterar Tredje testamentet hos Robert Aschberg:

Martinus poster art interpretation – En konstnär som skapat posters inspirerade av Martinus verk:

Rolf Elving – Martinus sista stora beslut (Föredrag från 1998):

Martinus – Som vi kände honom,  en film som visar filmsekvenser med den levande Martinus från föredrag och sociala sammanhang (Danska):

Välj språk

Nyhetsbrev