Under våren kommer Eviga Akademin i samarbete med NBV Mitt att anordna en serie seminarium öppna för allmänheten där vi analyserar och förklarar bibliska teman på ett nytt sätt utifrån den kosmiska världsbild som förmedlas i Tredje testamentet. Temana är hämtade från kyrkoåret. Eviga Akademin och Tredje testamentet är dock helt oberoende och inte kopplat till något särskilt trossamfund.

Den kosmiska världsbilden som förmedlas i Tredje tesatmentet är universell, och bekräftar inte bara Kristendomen utan även till viss del andra religioner, filosofier och vetenskaper. Men eftesom Martinus såg sitt verk som fortsättningen på Bibeln så vill vi lyfta fram detta. Det är pedagogiskt att relatera till något som de festa redan känner till, och därifrån komma in på de stora andligt vetenskapliga perspektiven

Tredje testamentet visar att Kristus kärlekslära den högsta sanningen, även om Kristus själv sade att han inte hade förklarat allt (Joh 16:12) och sedan har en del felaktiga dogmer och missuppfattningar uppstått genom årtusendena som behöver redas ut. Tredje testamentet ger således få svar på tidigare omtvistade teologska frågeställningar, och en fördjupad förståelse för vad sann Kristendom är.

Alla är välkomna på våra seminarium, oavsett religiös bakgrund. Grundläggande introduktion ges även till den kosmiska världsbild som förmedlas i Tredje testamentet. Vi bjuder även på fika.

Här är affischen som spridits under våren i Västerås:

Välj språk

Nyhetsbrev