Webbsidan använder Google Translate


Denna webbsida använder Google Translate för att översätta sidans innehåll automatiskt till olika språk. Översättningen inte alltid helt korrekt, men om man är medveten om detta man man ändå skapa sig en relativt god förståelse av innehållet. Google Translate blir allt bättre på att översätta texter i realtid mellan olika språk, och det blir intressant att se hur denna teknik utvecklas i kommande tider. Framöver kan vi komma att översätta texterna till andra språk manuellt, men sidan är ännu under utveckling och texterna förändras ofta, därför avvaktar vi tills vi funnit en relativt permanent struktur, och den automatiska översättningen får duga tills vidare.

Daniel Lundberg

Tredje testamentet har gett mig logiska svar på de stora livsfrågorna som jag inte funnit någon annanstans. Det har även gett mig inspiration och vägledning som jag inte kunnat leva förutan. Därför vill jag dela med mig av detta och så har denna sida kommit till. Välkomen!

More Posts

Follow Me:
Facebook

Lämna en kommentar