Om Eviga Akademin


Denna webbsida är dedikerad till Tredje testamentet, ett stort verk av teologisk, metafysisk och andligt vetenskaplig art, författat av en modern mystiker vid namn Martinus. Denne var verksam under större delen av 1900-talet då han författade sitt livsverk. Mer om verket, världsbilden och Martinus kan man läsa på sidans delsidor.

Jag som skriver heter Daniel Lundberg, är född 1977, och har intresserat mig för verket sedan jag kom i kontakt med det redan i tonåren. Jag kände starkt att det var något jag ville dedikera mitt liv till på ett eller annat sätt, och det gör jag fortfarande. Dels för att jag finner det hela så oerhört intressant och inspirerande, men även för att jag verkligen tror att det kommer att förändra världen till det bättre.

Sidans syfte är i första hand att informera om Tredje testamentet och göra det lätt för människor att sätta sig in i grundtankarna i den eviga världsbilden, samt ge den intresserade möjlighet att hitta till resurser för vidare förkovran.

Namnet på sidan, Eviga Akademin, är inspirerat av antikens skolor dedikerade till stora filosofer som t.ex. Platon och Aristoteles. Dessa akademier levde vidare i många århundraden efter upphovsmännens livstid, och arvet efter dem lever kvar än idag. På samma sätt kan man säga att en akademi lever kvar efter Martinus verk, då entusiaster fortsätter att studera verket världen över. Jag tänker mig denna sida lite som en akademi där Martinus världsbild står i centrum. Kanske kan den i framtiden utvecklas till något mer gemensamt, ett andligt vetenskapligt universitet med Martinus världsbild som fundament.

Med detta sagt önskar jag dig välkommen till Eviga Akademin
Daniel Lundberg

(Bild: Platon i sin akademi, teckning efter målning av Carl Johan Wahlbom (ur Svenska Familj-Journalen). Från wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Platon )