Föreläsningar och samtal i Västerås vt 2019


Under våren kommer Eviga Akademin i samarbete med NBV Mitt att anordna en serie seminarium öppna för allmänheten där vi analyserar och förklarar bibliska teman på ett nytt sätt utifrån den kosmiska världsbild som förmedlas i Tredje testamentet. Temana är hämtade från Svenska Kyrkans kyrkoår. Eviga Akademin och Tredje testamentet är dock helt fristående och ej kopplat till något särskilt trossamfund.

Den kosmiska världsbilden som förmedlas i Tredje tesatmentet är universell, och bekräftar inte bara Kristendomen utan även till viss del andra religioner, filosofier och vetenskaper. Men eftesom Martinus såg sitt verk som fortsättningen på Bibeln så vill vi lyfta fram detta. Det är pedagogiskt att relatera till något som de flesta redan känner till, och därifrån komma in på de stora andligt vetenskapliga perspektiven.

Tredje testamentet visar att Kristendomen är den högsta sanningen, men samtidigt att en del dogmiska felaktigheter och missuppfattningar uppstått genom årtusendena. Utifrån den andliga vetenskapen kan man således få nya svar på tidigare omtvistade teologska frågeställningar, och därmed nå gra till en fördjupad förståelse för vad sann Kristendom är.

Alla är välkomna på våra seminarium, oavsett religiös bakgrund. Grundläggande introduktion ges även till den kosmiska världsbild som förmedlas i Tredje testamentet.

Här är affischen som bjuder in till sammankomsterna, med information om datum och tider:

Daniel Lundberg

Tredje testamentet har gett mig logiska svar på de stora livsfrågorna som jag inte funnit någon annanstans. Det har även gett mig inspiration och vägledning som jag inte kunnat leva förutan. Därför vill jag dela med mig av detta och så har denna sida kommit till. Välkomen!

More Posts

Follow Me:
Facebook

Lämna en kommentar