Föreläsningar och samtal i Västerås vt 2019


Under våren kommer Eviga Akademin i samarbete med NBV Mitt att anordna en serie seminarium öppna för allmänheten där vi förklarar diverse bibliska teman på ett nytt sätt utifrån Tredje testamentet. Temana är hämtade från Svenska Kyrkans kyrkoår, som även finns tillgängliga via kyrkoårsappen: http://www.kyrkoarsappen.se. Eviga Akademin och Tredje testamentet är dock helt obereoende och ej kopplat till något särskilt trossamfund.

Eftersom Tredje testamentet enligt författaren är att betrakta som en fortsättning på Bibeln så tycker vi det är naturligt att belysa bibliska teman utifrån det nya spännande perspektiv på som verket erbjuder. Den andliga vetenskapen både bekräftar Kristendomens lära, samtidigt som det visar på en del dogmer och missförstånd som växt fram genom årtusendena. Utifrån den andliga vetenskapen kan man således få nya svar på tidigare omtvistade teologska och existentiella frågeställningar, och en fördjupad förståelse för vad sann Kristendom är.

Den eviga världsbilden som förmedlas i Tredje tesatmentet är universell, och bekräftar inte bara Kristendomen utan även andra religioner, filosofier och naturvetenskapens tankegods. Men eftesom Martinus såg sitt verk som fortsättningen på den judeokristna Bibeln och Kristusmissionen så vill vi betona denna kontinuitet och relatera till detta ramverk. Det är även ett bra pedagogiskt upplägg att relatera till något som alla redan känner till och därifrån komma in på de stora kosmiska perspektiven som presenteras i verket.

Alla är välkomna på våra seminarium, oavsett uppfattning rörande religiösa eller existentiella frågor. Grundläggande introduktion ges även till den eviga världsbild som förmedlas i Tredje testamentet.

Här är affischen som bjuder in till sammankomsterna, med information om datum och tider:

Daniel Lundberg

När jag hittade Tredje testamentet på biblioteket på 90-talet var det som om en slöja lyftes från mina ögon. Här fann jag logiska svar på alla existentiella frågor jag burit på, och det gav mig otroligt mycket inspiration och hjälp i livet! Detta vill jag gärna dela med mig av till andra och därför har jag grundat denna informationssida och studieversamhet.

More Posts

Follow Me:
Facebook

Lämna en kommentar