Under våren kommer Eviga Akademin i samarbete med NBV Mitt att anordna en serie seminarium öppna för allmänheten där vi analyserar och förklarar bibliska teman på ett nytt sätt utifrån den kosmiska världsbild som förmedlas i Tredje testamentet. Temana är hämtade från kyrkoåret. Eviga Akademin och Tredje testamentet är dock […]

Föredrag i Västerås vt 2019


Det finns många filmer om Martinus verk på nätet, och här är några som jag tycker är särskilt värda att lyfta fram. Den Livsförändrande Kosmologin, en välgjord film om Martinus världsbild: Fredriksbergs lokal-TV i Köpenhamn har gjort ett reportage om Martinus Institut: Martinus Cosmology – An introduction, en kortfilm om […]

Filmer om Martinus och verket


Facebookgrupp Om du har frågor kring Tredje testamentet, eller bara vill reflektera tillsammans med andra intresserade, kan jag rekommendera vår facebookgrupp med nästan 800 medlemmar: Martinus – Tredje testamentet (Svensk/Skandinavisk) Martinus – The Third Testament (English/International) Aktiviteter på din ort På martinusguiden.se informeras om aktuella martinusrelaterade aktiviteter på olika orter runt […]

Länkar: Fördjupa dig tillsammans med andraMånga som intresserar sig för Martinus världsbild blir även intresserade av världsspråket esperanto (mer info). Detta för att Martinus skrivit att det i framtiden kommer finnas ett världsspråk som kommer bidra till att förena hela världen till ett folk och att det förmodligen kommer vara esperanto. För dem som är […]

Lär dig Esperanto! Framtidens världsspråk


Denna webbsida använder Google Translate för att översätta sidans innehåll automatiskt till olika språk. Översättningen inte alltid helt korrekt, men om man är medveten om detta man man ändå skapa sig en relativt god förståelse av innehållet. Google Translate blir allt bättre på att översätta texter i realtid mellan olika […]

Webbsidan använder Google Translate